نحوه محاسبه متراژ آپارتمان

نحوه محاسبه متراژ آپارتمان

نحوه محاسبه متراژ آپارتمان توسط یک مهندس زمین شناسی SAO که کارشناس رسمی قرار دادن مسکن در نظام مهندسی است و با رعایت قوانین ویژه نقشه برداری و حسابداری برای قانون انجام می شود. در تعیین متراژ ساختمان فقط قسمت خصوصی و خصوصی در نظر گرفته می شود و قسمت های مشترک در نظر گرفته […]